Korzyści z zastosowania technik małoinwazyjnych w porównaniu z metodami tradycyjnymi:

 • Wieksze bezpieczeństwo zabiegu i minimalizacja powikłań,
 • Minimalne nacięcie skóry i uszkodzenie tkanki (efekt kosmetyczny),
 • Minimalne krwawienie,
 • Zmniejszone ryzyko infekcji pooperacyjnych,
 • Szybsza rekonwalescencja i powrót do normalnej aktywności zawodowej.

Rodzaje małoinwazyjnych i endoskopowych operacji kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym:

 • SED YESS foraminotomia z dostępu tylno-bocznego i discectomia (wizualizacja endoskopowa)
 • CESS endoskopowe usunięcie przepukliny dysku – operacja kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego,
 • CESS endoskopowe usunięcie przepukliny dysku z foraminotomią/ discectomią, dostęp tylny
 • PLDD (przezskórna laserowa dekompresja krążka międzykręgowego) z dostępu tylno-bocznego
 • DIAM stabilizacja dynamiczna implantem elastycznym Medtronic
 • DIAM stabilizacja dynamiczna fenestracja/hemilaminectomia z discectomią z dostępu tylnego, Medtronic
 • laminectomia/hemilaminectomia 1 poziom
 • laminectomia/hemilaminectomia 2 poziomy
 • Koblacja – nucleotomia-discectomia, odcinek szyjny
 • Koblacja – nucleotomia-discectomia, odcinek lędźwiowy
 • implant żelowy kręgosłupa – nucleoplastyka metodą DISCOgel- 1 poziom
 • Wertebroplastyka

Inne zabiegi neurochirurgiczne:

 • implantacja neurostymulatora rdzenia SCD w przewlekłych zespołach bólowych
 • operacja guza powłok czaszki z badaniem hist-pat, technika neurochirurgiczna
 • blokada diagnostyczna pod kontrolą RTG
 • konsultacje w zakresie operacyjnego leczenia schorzeń mózgu i rdzenia kręgowego w ramach Poradni Neurochirurgicznej

Operacje endoskopowe kręgosłupa

Zgodnie z tendencjami światowymi, odchodzimy od proponowania chorym operacji z dojścia tylnego do kręgosłupa i przechodzenia narzędziami chirurgicznymi przez kanał kręgowy. W kanale kręgowym człowieka znajdują się bowiem bardzo ważne struktury anatomiczne, jak m.in. : rdzeń kręgowy, korzenie rdzeniowe, worek oponowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, naczynia tętnicze i żylne zaopatrujące rdzeń kręgowy oraz inne struktury anatomiczne.

Uszkodzenia w/w struktur anatomicznych w trakcie operacji „klasycznych” z dojścia tylnego zdarzają się  niestety stosunkowo często, jak na medycynę XXI wieku. Stąd biorą się obawy pacjentów co do ewentualnych komplikacji po operacji, a nawet „wózka inwalidzkiego” po zabiegu. Obawy te po części są uzasadnione – ponieważ tradycyjny dostęp tylny niesie ze sobą potencjalne możliwości ciężkich powikłań bez względu na to, czy jest to operacja otwarta, operacja pod mikroskopem, czyli tzw. microdissectomia, czy operacja z użyciem endoskopu.

Ponadto, operacja przeprowadzana z dostępu tylnego niesie za sobą również możliwości wystąpienia wielu tzw. odległych powikłań pooperacyjnych. Takimi są m.in.

 

 • zrosty w kanale kręgowym,
 • niestabilność tegoż odcinka kręgosłupa
 • inne.

Wystąpienie wyżej wymienionych powikłań jest zmniejszone do aktualnego światowego „minimum”, dzięki zastosowaniu przy operacjach dyskopatii lędzwiowych tzw. dostępu tylno-bocznego.

 

Dostęp tylno-boczny celem usunięcia przepukliny omija kanał kręgowy całkowicie, wykluczając tym samym wyżej wymienione powikłania. Przedstawia to poniżej zamieszczony schemat anatomiczny operacji: